การบริการพิเศษที่ท่านต้องการสามารถแจ้งล่วงหน้าให้สายการบินทราบได้โดยตรง หรือ แจ้งให้บริษัทนำเที่ยวของท่านทราบ ที่นี่
ต้องการรถเข็นนั่ง หรือ เตียงเข็น
ภายในเครื่องบินของเอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส สามารถรองรับผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็น  โดยมีพื้นที่ให้ผู้โดยสารสามารถจอดรถเข็นได้อย่างสะดวกสบาย  สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นไฟฟ้าจะต้องใช้พลังงานจากถ่าน หากใช้แบตเตอรี่แบบเจลหรือแบบที่เป็นของเหลวจะต้องอยู่ในภาชนะที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาเท่านั้น
ต้องการอาหารที่ทำขึ้นโดยเฉพาะหรืออาหารสำหรับเด็ก
หากผู้โดยสารต้องการอาหารควบคุมน้ำหนัก หรือ อาหารที่ปรุงตามหลักศาสนา รวมถึงผู้โดยสารเด็ก สามารถแจ้งให้สายการบินแอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส ได้ทันทีที่จองตั๋วหรือก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง
หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณา"ติดต่อเรา"