อาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง มีให้บริการในทุกเที่ยวบินของสายการบินเอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส ด้วยเมนูเครื่องดื่มหลากหลายที่ไว้คอยให้บริการเพื่อมอบความสุขให้กับผู้โดยสาร

*หากต้องการเมนูพิเศษ เมนูเด็ก เมนูตามศาสนา กรุณาแจ้งก่อนขึ้นเครื่อง 7 วัน


ผ้าห่มและหมอน มีบริการทุกที่นั่งบนเที่ยวบินทั้งที่นั่งปกติและที่นั่งพิเศษเพื่อให้ผู้โดยสายได้รับความสะดวกสบาย ตลอดการเดินทางกับสายการบินเอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส


 155 171