เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส คลื่นลูกใหม่ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมธุรกิจการบิน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนำเที่ยวยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่าง H.I.S และคุณพันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกรรมการเครือใบหยก

การนำทีมโดยผู้ที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดอยู่ในธุรกิจการบินและนำเที่ยวมานานนับสิบปี ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะผลักดันธุรกิจให้เติบโตในตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจสายการบินแบบเช่าเหมาลำ

ยุทธศาสตร์ของเอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีฝูงบินโบอิ้ง 767 คอยขนส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับ ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศจีน โดยจะบินลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาตินิวชิโตเสะ และท่าอากาศยานเสื่นหยาง
ด้วยเป้าหมายที่มุ่งจะเป็นพันธมิตรทางด้านการขนส่งทางอากาศของบริษัทนำเที่ยวชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย สายการบินเอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส จึงรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทุกรายด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยให้คำสัญญาว่าจะยืนเคียงข้างกันไปตลอด โดยสายการบินจะพยายามปรับปรุงตารางการบิน การบริการบนเครื่องบิน ตลอดจน การกำหนดราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวแทน ผู้ให้บริการนำเที่ยวรวมถึงผู้สนับสนุนทุกรายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี